Υπηρεσίες FAQ Επικοινωνία Page in English
 
Υπηρεσίες
Προγράμματα Μαθηματικής Υποστήριξης


 • Τοποθέτηση της εταιρείας σας στον παρόντα ανταγωνισμό

  Μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας τα προϊόντα, υπηρεσίες που παρέχετε και να ανιχνεύσουμε τα μεγέθη εκείνα που αποτελούν για την επιχείρησή σας τις λεγόμενες μεταβλητές ανταγωνισμού. Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εστιάσετε την προσοχή σας στα μεγέθη που έχουν ουσιώδη σημασία για την πραγματοποίηση αφενός μεν αξιόπιστων εκτιμήσεων, αφετέρου δε για την επιτυχημένη λήψη αποφάσεων. Μετά την ανωτέρω ανάλυση, μπορείτε να συνεχίσετε την συνεργασία μαζί μας, αγοράζοντας κάποιο εξειδικευμένο πακέτο υπηρεσιών μας.

  Επικοινωνήστε Επιστροφή • Εκτίμηση του συνολικού μεγέθους μιας νέας αγοράς

  Με βάση στοιχεία από την διεθνή εμπειρία, τα οποία εσείς θα μας παράσχετε, μπορούμε να εκτιμήσουμε το αναμενόμενο μέγεθος μιας νέας αγοράς, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, καθώς και τον χρόνο που θα απαιτηθεί για την κατάκτησή του. Μπορούμε να σας δώσουμε αξιόπιστες εκτιμήσεις (όχι προβλέψεις), ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε τεκμηριωμένα για την εισαγωγή ή μη της νέας αγοράς στην χώρα.(Νέα αγορά =Νέο Προϊόν ή Νέα Υπηρεσία).

  Επικοινωνήστε Επιστροφή


 • Εσείς αποτελείτε μονοπώλιο στον χώρο σας
 • Υπάρχει ένας μόνο ανταγωνιστής σας
 • Υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές στον χώρο
  Αγοράζοντας το παρόν πακέτο μαθηματικών υπηρεσιών μπορείτε να είστε πιο σίγουροι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεων, σχετικά με το μερίδιό σας.

  Επικοινωνήστε Επιστροφή

 • Υπηρεσίες Χρηματιστηριακών Εκτιμήσεων

  Μπορούμε να εκτιμήσουμε την μέσο – μακροπρόθεσμη πορεία ενός Χρηματιστηρίου, με δεδομένα δοθέντα από εσάς. Με την επιφύλαξη πρόσκαιρων ανοδικών ή καθοδικών συμβάντων, θα μπορείτε να γνωρίζετε πότε χονδρικά έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος ανόδου ή καθόδου κι επίσης θα έχετε μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις χρήσιμες στα παράγωγα προϊόντα. Η ίδια ανάλυση μπορεί να γίνει κλαδικά ή για συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Τονίζουμε ότι δεν παρέχουμε βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις.

  Επικοινωνήστε για να σας στείλουμε μία 'μελέτη περίπτωσης' Επιστροφή


 • Πλήρες Πρόγραμμα μαθηματικής υποστήριξης της εταιρείας σας

  Μπορείτε επίσης να αγοράσετε το πλήρες πακέτο μαθηματικών υπηρεσιών υποστήριξης. Ξεκινάμε από την τοποθέτηση στον ανταγωνισμό και συνεχίζουμε με όσες μεταβλητές ανταγωνισμού επιθυμείτε να μελετήσουμε και να εκτιμήσουμε. Το πλήρες πακέτο ενδείκνυται για επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει υποστήριξη στο παρελθόν κι επίσης για επιχειρήσεις με σύνθετη δομή, δηλαδή μεικτού τύπου (προϊόντα + υπηρεσίες).

  Επικοινωνήστε Επιστροφή 

  www.maths.gr, www.maths.com.gr ©2000-2014 - Όροι Χρήσης