Υπηρεσίες FAQ Επικοινωνία Page in English
  FAQ (Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις)

 • Χρησιμοποιούμε κυρίως μη γραμμικές μεθόδους, επειδή η φύση ολόκληρη είναι μη γραμμική και γιατί ενδιαφερόμαστε για την μακροπρόθεσμη συμπεριφορά ενός συστήματος.
 • Η συγκεκριμένη μέθοδος κάθε φορά εξαρτάται από την φύση του συγκεκριμένου συστήματος, δηλαδή το είδος του ανταγωνισμού που παρατηρούμε ή από την ροή του χρόνου ή από την κρυμμένη συσχέτιση των παραμέτρων.


 • Η μακροπρόθεσμη ή ολική συμπεριφορά μεγεθών που αποτελούν μεταβλητές ανταγωνισμού, δηλαδή προκύπτουν από κάποιο συγκεκριμένο υπόδειγμα, όπως οι εξισώσεις Lotka-Volterra ή άλλες εξισώσεις.
 • Το ολικό άνω ή κάτω όριο ενός μεγέθους, ανάλογα με την αύξουσα ή φθίνουσα πορεία του.
 • Ο συνολικά απαιτούμενος χρόνος για την προσέγγιση των ανωτέρω ορίων.
 • Το συνολικό μέγεθος της αγοράς σε σχέση με το δικό σας μερίδιο αγοράς.


 • Ποια είναι η χρέωση για τις μαθηματικές υπηρεσίες που προσφέρετε;

  Η χρέωση είναι ανά εργασία που κάνουμε για σας, οι δε εργασίες παρουσιάζονται στις υπηρεσίες μας.

  Σημειώστε ό,τι πιθανόν να μην είναι απαραίτητες όλες οι παρουσιαζόμενες εργασίες για την δική σας επιχείρηση.

  Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε ακριβώς για τις εργασίες που θα χρειαστείτε.


Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας προς τις υπηρεσίες μας.

 

  www.maths.gr, www.maths.com.gr ©2000-2014 - Terms of Use